Painotuotteiden ja pakkausten
hiilijalanjälkilaskuri
Tee laskelma

ClimateCalc on työkalu, jonka avulla on mahdollista laskea niin yksittäisen painotuotteen tai pakkauksen kuin koko painotalonkin hiilijalanjälki. Laskuri huomioi ja erittelee kaikki päästöt (scope 1, 2 ja 3) ja täyttää näin Greenhouse Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallin, ISO-standardien sekä useiden muiden kansainvälisten standardien vaatimukset.

ClimateCalcin avulla yritys voi vertailla hiilijalanjälkituloksiaan aikaisempien vuosien tuloksiin sekä löytää kehityskohteita toiminnan parantamiseksi. Hiililaskelma auttaa arvioimaan, miten tavoitteet on saavutettu, sekä dokumentoimaan kehitystä. Laskurilla voi myös vertailla erilaisten ratkaisujen vaikutuksia painotuotteen tai pakkauksen hiilijalanjälkeen. Näin tuotteen hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa esimerkiksi vaihtamalla paperilaatu toiseen.
ClimateCalc on oikea väline myös silloin, kun halutaan tehdä luotettavia kumoutumis- ja ilmastotukiväittämiä.

ClimateCalc-sertifioidut painotalot

ClimateCalc-sertifikaatti todistaa, että ulkopuolinen riippumaton taho on todentanut yrityksen hiilijalanjälkilaskennassa käytetyt tiedot.

Datan ja laskelmien luotettavuus ja ohjeidenmukaisuus varmistetaan auditoimalla yritykset vuosittain. Vain sertifioidut yritykset voivat käyttää ClimateCalc-laskuria.

Standardit ja data

Tuotekohtaisen hiilijalanjälkilaskelman laatu ja luotettavuus riippuvat siitä, miten hyvin laskennassa käytetty data kuvaa painotaloa ja tuotteen valmistuksessa käytettyjä raaka-aineita.

ClimateCalc käyttää yritys- ja tuotekohtaisia tietoja aina, kun se on mahdollista. Silloin, kun näitä tietoja ei ole saatavilla, laskuri käyttää alan yleisiin keskiarvoihin perustuvia, luotettavia oletustietoja.

ClimateCalc-laskuri noudattaa Greenhouse Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallia ja ISO-standardeja, ja kaikki sillä eri yrityksissä ja eri maissa tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään.

ClimateCalc-laskuriin

Jos sinulla on ClimateCalc-tunnukset, pääset laskuriin tästä.

ClimateCalc-demo

Jos sinulla ei ole ClimateCalc-tunnuksia, demoversiolla pääset katsomaan, miltä ClimateCalc-tili näyttää ja minkälaista dataa oman laskurin rakentamiseen tarvitaan.